spacer.png, 0 kB
Στόχος του Κ.Ε.ΔΙΑ. είναι η εξέταση του θεσμικού οικοδομήματος και των πολιτικών της Ε.Ε. με τη δυναμική προοπτική που εμφανίζουν νέες και επιστημονικά καινοτόμες θεματικές μέθοδοι.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Ευρωεκλογές 2014: Τί μέρα "ξημερώνει" για την Ευρώπη;

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Κοινότητα Διαλόγου "Σύνθεσις" και την ευγενική υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο "Ευρωεκλογές 2014: Τί μέρα "ξημερώνει" για την Ευρώπη;", που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Λεωφ. Αμαλίας 8) την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 18:00.

 

 
 
Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης
 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Κίνα: Από την Εμπορική Συνεργασία, στο διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων διοργάνωσε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 εκδήλωση με θέμα: “Ευρωπαϊκή Ένωση - Κίνα: Από την Εμπορική Συνεργασία, στο διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”.
 
 
 
 
Δείτε τα βίντεο της εκδήλωσης
 
Europe – No thanks? Facing the challenge of Euroscepticism

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer διοργάνωσαν τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 εκδήλωση με θέμα: “Europe – No thanks? Facing the challenge of Euroscepticism”.

 

 
 
Δείτε το βίντεο και τις συνεντεύξεις της εκδήλωσης
 
A review of the European Commission’s 2013 Progress Report on Turkey

(Timely Analysis # 06 / December 2013)

by Emmanouil Xanthakis

On the 16th of October 2013, the European Commission assessed the progress made by Turkey in meeting the EU accession criteria over the past 12 months. During the presentation of the 2013 Enlargement Package to the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs by Commissioner Štefan Füle, it was underlined that Turkey remains a strategic partner of the EU, taking into account the size of the country’s economy as well as its role in the energy and foreign policy sector.

Download the Analysis (171 kb)

 
Επιρροή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς πολιτικής της ΕΕ: Κάποια παραδείγματα

(Working Paper 09/2013)

του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη

KEDIA_WP_09-2013-1.jpg

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί πλέον και σε θεσμικό επίπεδο τον κατάλογο δικαιωμάτων της Ένωσης. Περιέχει ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα με αρνητικό, ενεργό και θετικό χαρακτήρα (status negativus, status activus, status positivus) στα οποία μπορούν οι πολίτες της Ένωσης να στηρίξουν τις όποιες ενστάσεις ή προσφυγές σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη. Έτσι, παρά τους όποιους προβληματισμούς, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Χάρτης αποτελεί ποιοτικό άλμα σε σχέση με προηγούμενες εξελίξεις και λειτουργεί ως θεμέλιο για τη νέα συνταγματική οργάνωση της Ένωσης.

Πέραν των παραπάνω, ένας Χάρτης με δεσμευτική ισχύ επιφέρει συνέπειες στους τομείς δράσης της ΕΕ. Οι συνέπειες αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη ποιοτική μεταστροφή της δραστηριότητας της Ένωσης η οποία «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της». Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στην ανάλυση της προστιθέμενης αξίας του Χάρτη σε κάποιες από τις πολιτικές της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα τονιστεί η ουσιαστική σημασία της κατοχύρωσης του Χάρτη, ως πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, μέσω της συμβολής του στην ποιοτική ανανέωση της δραστηριότητας της ΕΕ σε καίριους τομείς πολιτικής.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (453 kb)

 

 
EU’s role in the Middle East and North Africa: pre and post the Arab Spring

(Working Paper 08/2013)

by Melina Vourgidi

KEDIA_WP_08-2013-1.jpg

The Middle East has always been the part of the world with the most long-term conflicts. It is the anarchy and the insecurity that define the region that make it the centre of the world crisis. The instability that characterizes the area has to do with the fact that the regional system is not consolidated yet as it is still very recent. Therefore the roots of the conflict should be traced in the historical construction of this regional system. It was based on the model of the Westphalian states system, which is one that was imposed on the area and did not give the local people the opportunity to achieve their own solutions. Due to the fact that the region is rich in petroleum, it has always attracted external interest. This led to the imposition of this specific regional system which turned the Middle East into a periphery of the western world system.

Download the full Working Paper (631 kb)

 
Θεσμικές παράμετροι αναφορικά με την ευθύνη της Ένωσης μετά την προσχώρηση στην ΕΣΔΑ

(Working Paper 07/2012)

του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη

KEDIA_WP_07-2012-1.jpg

Είναι γεγονός ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ θα επηρεάσει σημαντικά τις θεσμικές ισορροπίες σε θέματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Μια πτυχή της αλλαγής αυτής αποτελεί και η σχέση μεταξύ της ΕΕ των υπόλοιπων μελών της ΕΣΔΑ στο πλαίσιο λειτουργίας της τελευταίας. Υπό αυτή την έννοια, το ΔΕΕ θα αποτελεί πλέον «εθνικό δικαστήριο» υπό το πρίσμα του άρθρου 35 ΕΣΔΑ το οποίο θα πρέπει να αποφαίνεται προτού μια υπόθεση φθάσει στο ΕΔΔΑ. Το ζήτημα είναι αν και κατά πόσο είναι αυτό εφικτό στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, ως μέλος της ΕΣΔΑ, η ΕΕ μπορεί να δέχεται προσφυγές από τα υπόλοιπα μέλη της˙ όμως σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται πολύ δύσκολος ο διαχωρισμός μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αναφορικά με την ευθύνη από την εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας από κράτος μέλος. Άρα, προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματα της Ένωσης και των κρατών μελών στις ως άνω περιπτώσεις;

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (494 kb)

 

 
Ραντεβού στα Τυφλά: Η Αγγλική Σχολή συναντά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

(Working Paper 06/2012)

του Knud Erik Jørgensen

Μετάφραση: Γεώργιος Ε. Δημητρίου

KEDIA_WP_06-2012-1.jpg

Το προς εξήγηση φαινόμενο και όλα τα μέσα που δύνανται να το εξηγήσουν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ μέχρι τώρα. Για διάφορους λόγους, πιθανόν ανεξήγητους, διατηρούσαν πάντα μια σχετική απόσταση — στην πραγματικότητα μάλιστα ίσως και να ζούσαν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Με την πάροδο του χρόνου, τα διάφορα μέσα εξήγησης εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πολλά και διαφορετικά φαινόμενα, αλλά συχνά ζούσαν πέρα από τον ευρύτερο χωροχρονικό ορίζοντα. Από την πλευρά του, το προς εξήγηση φαινόμενο δέχθηκε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πολλά δυνητικά μέσα εξήγησης, οι οποίες όμως ήταν συχνά θεωρητικά ανεπαρκείς. Ένας προξενητής, ο Barry Buzan, κανόνισε μια συνάντηση μεταξύ της Αγγλικής Σχολής και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τι θα συμβεί τελικά;

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (645 kb)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB