spacer.png, 0 kB
Στόχος του Κ.Ε.ΔΙΑ. είναι η εξέταση του θεσμικού οικοδομήματος και των πολιτικών της Ε.Ε. με τη δυναμική προοπτική που εμφανίζουν νέες και επιστημονικά καινοτόμες θεματικές μέθοδοι.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Italy in a Changing Europe

The Institute of International Relations (I.I.R.) of Panteion University cordially invites you to attend the lecture of Η.Ε. the Ambassador of Italy Mr. Luigi Marras on:

Italy in a Changing Europe

The event will take place on Thursday, January 21, 2016 at 6:30 p.m. at the I.I.R.’s premises (3-5 Hill Street, Plaka).

Discussants:

  • Professor Harry Papasotiriou, Director of the I.I.R.
  • Dr. Nikolaos Lymouris, Head of the Centre for European Governance (I.I.R.)

A discussion will follow.

It would be a great honor if you could attend.

RSVP: Till Wednesday, January 20, 2016

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Working language: English

 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες: Ευκαιρίες και Παθογένειες

(Working Paper 10/2015)

του Χαράλαμπου Σ. Κρεμμύδα

KEDIA_WP_10-2015-1.jpg

Με την παρούσα εργασία αφενός επιδιώκεται η περιγραφή της δομής και λειτουργίας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.) στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου, επιχειρείται η σκιαγράφηση του πλαισίου της συνεργασίας της Μ.Ε.Α. με τα καθ’ ύλην αρμόδια εγχώρια Υπουργεία, προς προβολή των εθνικών θέσεων σε επίπεδο Ε.Ε. καθώς και προς υποδοχή σε εθνικό επίπεδο των ενωσιακών πολιτικών.

Όπως προκύπτει από την διενεργηθείσα έρευνα σε σειρά Υπουργείων, η Μ.Ε.Α. χαίρει εκτίμησης σε εθνικό επίπεδο ενώ η συνεργασία της με την ελληνική πολιτική ηγεσία και δημόσια διοίκηση είναι έντονη και διαρκής. Η εισήγησή της επί της χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής της χώρας χαίρει βαρύνουσας σημασίας, σε σημείο τέτοιο ώστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποκαθιστά ακόμα και το εθνικό κέντρο λήψης αποφάσεων επί των εκκρεμών ενωσιακών ζητημάτων. Εντούτοις, παρότι σε αυτή την περίπτωση τυγχάνει πλήρους αξιοποίησης η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και εμπειρία της Μ.Ε.Α., ελλοχεύει ο κίνδυνος περιθωριοποίησης της εγχώριας δημόσιας διοίκησης έναντι της διαδικασίας χάραξης των ενωσιακών πολιτικών, γεγονός που προμηνύει, σε επόμενο στάδιο, χαμηλές επιδόσεις επιτυχούς υλοποίησης των ίδιων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (2,4 Mb)

 

 
Ευρωεκλογές 2014: Τί μέρα "ξημερώνει" για την Ευρώπη;

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Κοινότητα Διαλόγου "Σύνθεσις" και την ευγενική υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο "Ευρωεκλογές 2014: Τί μέρα "ξημερώνει" για την Ευρώπη;", που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Λεωφ. Αμαλίας 8) την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 18:00.

 

 
 
Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης
 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Κίνα: Από την Εμπορική Συνεργασία, στο διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων διοργάνωσε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 εκδήλωση με θέμα: “Ευρωπαϊκή Ένωση - Κίνα: Από την Εμπορική Συνεργασία, στο διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”.
 
 
 
 
Δείτε τα βίντεο της εκδήλωσης
 
Europe – No thanks? Facing the challenge of Euroscepticism

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer διοργάνωσαν τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 εκδήλωση με θέμα: “Europe – No thanks? Facing the challenge of Euroscepticism”.

 

 
 
Δείτε το βίντεο και τις συνεντεύξεις της εκδήλωσης
 
Επιρροή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς πολιτικής της ΕΕ: Κάποια παραδείγματα

(Working Paper 09/2013)

του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη

KEDIA_WP_09-2013-1.jpg

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί πλέον και σε θεσμικό επίπεδο τον κατάλογο δικαιωμάτων της Ένωσης. Περιέχει ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα με αρνητικό, ενεργό και θετικό χαρακτήρα (status negativus, status activus, status positivus) στα οποία μπορούν οι πολίτες της Ένωσης να στηρίξουν τις όποιες ενστάσεις ή προσφυγές σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη. Έτσι, παρά τους όποιους προβληματισμούς, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Χάρτης αποτελεί ποιοτικό άλμα σε σχέση με προηγούμενες εξελίξεις και λειτουργεί ως θεμέλιο για τη νέα συνταγματική οργάνωση της Ένωσης.

Πέραν των παραπάνω, ένας Χάρτης με δεσμευτική ισχύ επιφέρει συνέπειες στους τομείς δράσης της ΕΕ. Οι συνέπειες αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη ποιοτική μεταστροφή της δραστηριότητας της Ένωσης η οποία «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της». Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στην ανάλυση της προστιθέμενης αξίας του Χάρτη σε κάποιες από τις πολιτικές της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα τονιστεί η ουσιαστική σημασία της κατοχύρωσης του Χάρτη, ως πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, μέσω της συμβολής του στην ποιοτική ανανέωση της δραστηριότητας της ΕΕ σε καίριους τομείς πολιτικής.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (453 kb)

 

 
EU’s role in the Middle East and North Africa: pre and post the Arab Spring

(Working Paper 08/2013)

by Melina Vourgidi

KEDIA_WP_08-2013-1.jpg

The Middle East has always been the part of the world with the most long-term conflicts. It is the anarchy and the insecurity that define the region that make it the centre of the world crisis. The instability that characterizes the area has to do with the fact that the regional system is not consolidated yet as it is still very recent. Therefore the roots of the conflict should be traced in the historical construction of this regional system. It was based on the model of the Westphalian states system, which is one that was imposed on the area and did not give the local people the opportunity to achieve their own solutions. Due to the fact that the region is rich in petroleum, it has always attracted external interest. This led to the imposition of this specific regional system which turned the Middle East into a periphery of the western world system.

Download the full Working Paper (631 kb)

 
Θεσμικές παράμετροι αναφορικά με την ευθύνη της Ένωσης μετά την προσχώρηση στην ΕΣΔΑ

(Working Paper 07/2012)

του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη

KEDIA_WP_07-2012-1.jpg

Είναι γεγονός ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ θα επηρεάσει σημαντικά τις θεσμικές ισορροπίες σε θέματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Μια πτυχή της αλλαγής αυτής αποτελεί και η σχέση μεταξύ της ΕΕ των υπόλοιπων μελών της ΕΣΔΑ στο πλαίσιο λειτουργίας της τελευταίας. Υπό αυτή την έννοια, το ΔΕΕ θα αποτελεί πλέον «εθνικό δικαστήριο» υπό το πρίσμα του άρθρου 35 ΕΣΔΑ το οποίο θα πρέπει να αποφαίνεται προτού μια υπόθεση φθάσει στο ΕΔΔΑ. Το ζήτημα είναι αν και κατά πόσο είναι αυτό εφικτό στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, ως μέλος της ΕΣΔΑ, η ΕΕ μπορεί να δέχεται προσφυγές από τα υπόλοιπα μέλη της˙ όμως σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται πολύ δύσκολος ο διαχωρισμός μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αναφορικά με την ευθύνη από την εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας από κράτος μέλος. Άρα, προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματα της Ένωσης και των κρατών μελών στις ως άνω περιπτώσεις;

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο (494 kb)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB